0342 571 31 60 7/24 Sigorta Danışmanlığı
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu'nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereğince, zamanaşım tarihini izleyen Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.


Yukarıda belirtilen Yönetmelik kapsamındaki tutarlar Şubat ayının ilk iş gününden itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

loader